Logo Rijksoverheid

Op weg naar CAS

Donderdag 22 oktober 2020

Online op weg naar CAS

Op donderdag 22 oktober zetten we online een nieuwe stap op de weg naar CAS: de aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021, de internationale top over klimaatadaptatie eind januari.

For English see below.

Op weg naar CAS is een serie interactieve webinars rond Nederlandse klimaatadaptatieprojecten, met specifieke aandacht voor Nature-Based Solutions. Voor iedereen is deze serie online te volgen via deze website. Meedoen is gratis.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, City Deal Klimaatadaptatie, Dutch Green Building Council, Ecoshape, Gemeente Amsterdam, Jonge Klimaatbeweging & Klimaat Energie Koepel, de Nederlandse UNESCO Commissie, Partners for Resilience, Van Oord en Wageningen Universiteit verzorgen samen deze webinars.

Nederland koploper in Nature-Based Solutions
Klimaatverandering is steeds beter merkbaar, ook in Nederland. Het wordt droger en heter, maar er zijn ook steeds meer overstromingen en flinke stormen. Ons land is groot geworden in een eeuwenlange strijd tegen het water en heeft veel expertise opgebouwd in klimaatveranderingsaanpassingen waarbij natuur een belangrijke rol speelt.

Nederland heeft dus veel te bieden op het gebied van Nature-Based Solutions. Voorbeelden zijn onze watermanagementprojecten Ruimte voor de Rivier en het Deltaprogramma. Onze kennisinstellingen, bedrijven, regionale en lokale overheden en consortia werken hard aan natuurinclusief bouwen en natuurprojecten in de stad.

Online via deze website
Op weg naar CAS volgt uiteraard alle coronamaatregelen en -restricties. Daarom organiseren we alles online. Doe mee met de interactieve webinars van onze partners. Er zijn Nederlandstalige en Engelstalige webinars.
Op weg naar CAS is gratis voor deelnemers. Schrijf je nu in!

Met deze dag vol webinars zetten we een volgende stap in aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 op 25 januari. Tijdens de Road to CAS zijn er meer (online) evenementen. Benieuwd welke dit zijn? Kijk op www.CAS2021.nl.

Online On the Road to CAS

In the lead-up to the international Climate Adaptation Summit (CAS 2021) end-January, the event On the Road to CAS will take place on Thursday 22 October, 2020.

On the Road to CAS is a series of interactive webinars focusing on how the Netherlands is adapting to climate change, with specific attention to Nature-Based Solutions. Everyone can participate online for free via this website.

The Ministry of Infrastructure and Water Management, together with City Deal Klimaatadaptatie, Dutch Green Building Council, Ecoshape, the Municipality of Amsterdam, Jonge Klimaat Beweging & Klimaat Energie Koepel, Netherlands National Commission for UNESCO, Partners for Resilience, Van Oord and Wageningen University & Research organise these webinars.

The Netherlands leading the way in Nature-Based Solutions
Climate change is becoming increasingly noticeable, including in the Netherlands. There are more droughts, floods and heavy storms, and temperatures are rising. Our country has made a name for itself through centuries of water management and has amassed a large amount of expertise in learning to work around climate change. Who isn’t familiar with the Delta Programme and Room for the River, for example. The Netherlands has a lot to offer when it comes to Nature-Based Solutions.

Online via this website
It goes without saying that all coronavirus rules and restrictions will be duly followed at the On the Road to CAS event. Therefore, everything is organised online. Participate in the interactive webinars of our partners. There are both Dutch and English webinars.

On the Road to CAS is free of charge for all participants. Register now!
With this full-day of webinars, we take a next step towards the Climate Adaptation Summit (CAS) 2021, on January 25. There are more (online) events along this Road to CAS. Want to know more? Check out www.CAS2021.com.

Contact

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via

info@roadtocas.nl